26 Eylül 2012 Çarşamba

FATİHA SURESİ

fatiha suresi


Fatiha açılış demektir. ilk tamamlanan sure fatihadır. ilk inen demiyorum ilk tamamlanan. kuran ayet ayet inmiştir. bazen bir surenin ayeti iner o bitmeden başka surenin ayeti inerdi. ikra dan sonra inmiştir. bir rivayete göre ise 2 kere indirilmiştir. bir mekke de bir medine de. mekke de inen ayetler iman esaslıdır. çünkü onlar inançsızdılar ve ihtiyaçları olan şeyler imandı. medinede inen ayetler ise fıkıh i konulardı. yani emirler haram helaller islam ın hükümleriydi. çünkü medine ye göç edildiğinde orada bir islam devleti kurulmuştu. ve orada artık islam hukuku işleniyordu. bakara ile fatiha arasında tam 12 yıl var. buna rağmen sıralamada yan yana duruyorlar. çünkü aralarında anlam ilişkisi var. namaz kılan bir insan her rekatta bir defa okumak suretiyle günde en az 40 defa bu sureyi tekrarlar. bunun bir sebebi olmalı. fatihanın önemini kavramalıyız


fatiha kuranın projektörü gibidir.ona bakan bütün kuranı görür. biz yeter ki bakmayı becerelim. kuranda ne kadar hamt varsa hepsi fatihaya bağlı, ne kadar gazaba uğrayanlarla ilgili ayet varsa fatihaya bağlı ve ne kadar kurtuluş ehli varsa yine fatihaya bağlı.

hz. ali derki: 'kuranın tamamı fatihada, fatihanın tamamı besmelede, besmelenin tamamı (B) harfinde toplanmıştır.'( b harfinin ne manaya geldiğini aşağıda izah edeceğim.)

fatihada hamt (övgü), ubudiyet ve dua var.  burada ben fatihanın tefsirinin çok çok özetini veriyorum. ve hep tefsirci hocaların dediği gibi doğrusunu ancak Allah bilir. öncelikle istiaze den (euzu) başlayalım.


    KOVULMUŞ ŞEYTAN DAN ALLAH'A SIĞINIRIM

ŞEYTAN:  asi olan, Allah tan uzaklaşan manalarına gelir. cin ve insanlarında Allah tan uzak                 
                  olanlarına şeytan denir.
RACİM:  kovmak, lanet etmek, sövmek, taşlanılacak şey manalarına gelir
EUZU:  sığınıyorum, sarılıyorum, korunmak istiyorum manalarına gelir.

euzu Allah hu tealaya yaptığın işi haber vermek ve beni koru demektir. sadece sözle euzu yeterli değil, davranışlarımızla da belli etmeliyiz. aksi halde şeytanla iş birliği yapmış oluruz. Allah korusun.1.)RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH IN ADIYLA

B: ile demektir. bağlaçtır. mesela hasan ile tahir. yani iki taraf arasında bir münasebet vardır. peki besmeledeki taraflar kimdir? Allah ile kuldur. abid ile mabuttur. senin için sen istedin diye yapacağım demektir. besmele sanki bir anlaşmadır. sanki Allah ben sizi sizden daha iyi bilirim sizin menfaatinizi düşünürüm der.
RAHMAN: gerçek manada nimet veren. kötülerin bile rızkını eksiltmeyen demektir. biz birine sinirlensek onunla ilişiğimizi keseriz. ama Allah ona inanmayana bile rızk vermeye devam ediyor. bu isim Allah ın diğer isimlerinin hepsini kapsıyor.
RAHİM: çok merhamet edici. mü-bala ile ismi faildir. 

 fatiha 7 ayettir. besmelenin fatihaya dahil edilmesiyle ilgili çok tartışma vardır. ancak kabul gören görüşe göre besmele fatihanın 1. ayetidir. besmele sureleri birbirinden ayırmak için konmuştur. ayetlerin parçası değildir. kendisi başlı başına bir ayettir. kuranda sadece tövbe suresinde besmele yoktur. çünkü tövbe suresi müşriklere karşı savaş ilanı ile başlar  bu yüzden rahmet ve emniyet manalarına gelen besmele yoktur. mesela kurban keserken de besmele çekilmez. bunun yerine bismillah Allah hu Ekber denilir.  neml suresinde ise içinde bir ayettir.
 arapca harflerinin çıkış yerleri vardır. bunlara mahreç denir. besmelede mim harfiyle başlar mim harfiyle biter. mim harfi dudaktan çıkan bir harftir. besmele dudaktan başlayıp karnı dolaştıktan sonra yine dudakta bitiyor.

2.)HAMD ALEMLERİN RABBİ ALLAH'A MAHSUSDUR.

HAMT:  övgü, şükür, sena manasındadır. hamt edilecek bir şey varsa oda Allah a aittir  onun mülküdür. bakınız bu ayette eğer bize Allah a hamt ediniz denilmiş olsaydı biz bu emrin altında ezilirdik. yeteri kadar hamt edemezdik. rabbim  bize kaldıramayacağımız bir yükü yüklemez.
bu ayette deniliyor ki hamt Allaha mahsuzdur. sen ister yerine getir ister getirme.

hamt 2 ye ayrılır:
1. sözlü hamt: bu dil ile yapılan hamt dir.
2. fiilli hamt: bedensel ibadet ve hayırların yapılmasıdır.


bakın her organımız ayrı bir amaç için yaratılmıştır. ve biz organlarımızı yaratılma amacıyla kullanırsak yine hamt edmiş oluruz.

RAB: terbiye edici manasına gelir. ihtiyaçları karşılayan, sözü dinlenen, gözetleyen, koruyan...

 kuranda her rab kelimesi geçtiğinde şunları da düşünmeliyiz
1. peygamberimiz sahipsiz değil.(tarihsel amaç.)
2. düşmanlara gözdağı.(tarihsel amaç)
3. inananların sahibi Allahtır.(ayetin bize bakan yönü)

her ayet bize de indirilmiştir. mesela bazı ayetlerde peygamber adı geçiyorsa  o ona inmiştir diye düşünüp kendine ne anlam kazandırır diye akıllarına getirmiyorlar. yada Yahudilerle ilgili bir ayet okuyunca. a burada bizden bahsedilmiyor deyip geçiliyor. bu büyük bir yanlış. her ayet bana indi sana indi şuan kim kuranı okuyorsa ona iniyor. eğer ben yeterince inanıyorsam benim sahibim Allahtır. ben yalnız değilim manasına da gelir bu ayet.

ALEM: Allah'tan başka her varlıktır. alemlere ahiret de dahildir.
alem çoğul bir kelime olduğu halde yeniden çoğul yapılıyor. ve alemler deniliyor.
biz rabbimizi alemlere bakarak bileceğiz.

KUL İLE ALLAH ARASINDAKİ FARKLAR
1. kendisi için değil. kulları için terbiye eder.
2.insanlar verdikçe mallarında azalma olur, Allah ta olmaz.
3.insanlar kendilerinden devamlı bir şey istendiğinde kızar, ama Allah ısrarı sever.
4.insanlar istemeden vermezler ama Allah verir.
5.insanların vermesi ya fakirlikle yada öldüğü zaman kesilir, Allah ınki kesilmez.
6. Allah ın ihsanı umumidir. herkesedir. ayırım yapmaz

3. O RAHMANDIR, RAHİMDİR.

rahman ve rahim isimleri bu ayette tekrarlanmış.
insanlara bazı kulluk vazifelerinin verilmesinin sebebi, ruhların arınması içindir.
cehennemin yaratılmasının sebebi; kötüleri iyilerin amellerine özendirmek için.
şeytanın yaratılması ise, kullar arasında dürüst ve samimiler i ortaya çıkarmaktır.
bakın enam suresinde rabbimiz bize ne demiş.
enam 12: O ALLAH RAHMET ETMEYİ NEFSİNE YAZMIŞTIR.

rahman yüce ve değerli manasındadır hemen ardından rahim sıfatının gelmesinin sebebi Allah tan sadece değerli şeyler istenmez. her şeyi ondan isteyin çünkü o rahimdir yani merhamet edendir. doğru duaları bulmak gerekir. hayırlısını istemek gerekir. akıllıca yapılmış bir dua örneği vereyim size. Allahım peygamberimiz neyi istediyse bende senden onu istiyorum. sonuçta en doğru dua eden odur. Allah zenginliği istediğine, ilmi ise isteyene verir. siz  yeter ki isteyin.

4.DİN GÜNÜNÜN SAHİBİDİR.

DİN: ceza hesap manalarına gelir. Allah a itaat yoludur. din günü mahşerle alakalıdır. işte o gün kimse kimse adına yetki kullanamaz. ne bir şeyi üstüne alabilir ne başkasına ihale edebilir nede geçiştirebilir.
ARAPCADA DİN:  karşılık mükafat ve ceza demektir. verilen mükafata sebep olduğu için yapılan ibadete din denilmiştir.

Allah u teala nerede ben nerede biz diyor. kullukta ortak ve araç kabul etmiyor. 
meleklerin dahil olduğu yerlerde biz diyor. biz yarattık, biz indirdik diyor.

ilk 4 ayette  geçen 5 sıfatın yorumu
1.seni yarattım çünkü ben ilahım
2.seni nimetlerle yetiştirdim çünkü ben Rabbım
3.sen bana asi oldun, ben senin suç ve kusurunu örttüm, çünkü ben rahmanım.
4.sen pişmanlık duyarak tövbe ettin, bende seni bağışladım, çünkü ben rahimim.
5.sonunda ise bunun mutlak bir karşılığı olmalı çünkü ben din gününün sahibiyim.

5.ANCAK SANA KULLUK EDERİZ VE ANCAK SENDEN YARDIM BEKLERİZ.

Bu ayette biz sana ibadet ederiz denmiş olsaydı şu mana ortaya çıkabilirdi hani başkasına da ibadet ederiz sana da (haşa). deniliyor ki ancak sana. yani başkasına yapılmayacağı vurgulanıyor ve sanki şu hatırlatılıyor başkasından dilersen olmaz.
 bu zamana kadarki ayetlerde hep o,o,o vardı şimdi hitap birden değişti ve biz oldu. arapca da buna iltifat sanatı denir ve muhatabın zihnini canlı tutmak için yapılır. bakın sureler standart başlamaz dikkat çekici başlar. 

GÜNDE 40 DEFA TEKRAR ETTİĞİMİZ BU SÖZE SADIK MIYIZ
hiçbir şey yapmadan yardım istenmez, önce  kulluk etmeliyiz sonra yardım istemeliyiz. çalışmadan ücret istenmez.
biz derken dua ederken herkesi katmamız gerektiğinde öğretiliyor.

6.BİZİ DOĞRU YOLA İLET

İHDİNA: bize göster bize ulaştır. bize ilet.

yapılan ibadetten sonra dua etmek bir kuraldır. bir önceki ayette ibadetten bahis ediyordu. hemen akabinde bu dua geliyor. Müslüman sak zaten doğru yoldayız neden böyle dua ediyoruz ki diye akla gelebilir. şu anımıza güvenmemeliyiz. kendimizi doğru yolda sanıyor olabiliriz. veya doğru yoldayız dır sahiden ama sapmaycağımızın garantisi yok. bu yüzden günde 40 defa bu duayı namazlarımızda tekrarlıyoruz.

önce hidayet isteyeceksin. sen bir adım atacaksın. kim Allah a yönelirse Allah ta ona hidayet verir.
hidayet sonuçtur. ilk adım istemektir. şu iki maddeyi unutmayın
 1. hidayet isteyeceğiz. 2. Allah tan isteyeceğiz

ALLAH  en büyüktür diyorlar. aslında farkında olmadan büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Allah en büyük değil tek büyüktür.

doğru yoldan 3 şey anlaşılır
1. ifrat ve tefritten kaçıp doğru olan orta yolu bulmak
2. bize her şeyi doğru olarak öğret demektir 
3. Allah tan başka her şey den yüz çevirmektir
  
sıratı müstakim için 10 esas (insan hakları beyannamesi gibi)
1. dini ayakta tut Allah'a şirk koşma.
2. ihsan: ana babaya güzel davranışta bulunmak. Allah a ibadetle kafa kafaya gidiyor bu madde.
3.çocuklarınızı öldürmeyin. şimdi diyebilirsiniz ki günümüzde kimse çocuklarını öldürmüyor.  bu maddenin evrenselliği nedir?
ahlakın öldürülmemesi dinsiz yetiştirmemek. haram rızk la ruhun öldürülmemesi, hatta kürtajla öldürmemek te bu maddeyi kapsar.
4. açık olsun gizli olsun hiçbir çirkinliğe yanaşmamak.
5. haksız yere Allah ın haram kıldığı canı almayın(hayvan hakkı, insan hakkı).
 doğayı bozmayın atmosferi bozmayın(doğa hakkı).
6. yetimin malına yanaşmayın. almayı bırak yanaşmayın bile.
7. ölçüyü ve tartıyı adaletli yapın( tüketici hakkı).
8. bu maddeye birde yıldız ekleyebiliriz. o kadar önemli. en yakının dahi olsa doğru sözden kaçma(hukukun hakkı).
9. Allah a verdiğimiz sözde vefa gösterin. organlarımız fıtratımız beynimiz buna kilitlendi.
10. bu yolu takip edin başka yollara sapmayın.

 bu 10 esası yapan 3 şeye ulaşır,
1.aklımızı çalıştırırız.
2.gerçeyi tezekkür etmiş oluruz
3.takvaya ulaşırız

takvaya ulaşmayı bir sporcu gibi düşünün. sporcu formunu korumak için devamlı çalışmalı asla formdan düşmemeli. bizde kondisyondan düşmemeliyiz yoksa takvada gider. sahiden de öyledir. dönem dönem ibadete düşeriz her şeye farklı gözle bakarız. sonra hop her şey gitmiştir.

 o tertemiz yüreyimizi şeytanın çalışma odası yapmayalım.
takva için yatırım yapalım. bu 10 madde takva içinde geçerlidir. müttakiler vesvesenin şeytandan olduğunu anlarlar. bol zamanlarda da dar zamanlarda da insanlara yardım ederler.   

 7. KENDİLERİNE NİMET VERDİĞİN KİMSELERİN YOLUNA
GAZABA UĞRAYAN VE SAPKINLARIN KİNE DEĞİL.

NİMET VERİLENLER: 1. PEYGAMBERLER  2. SIDDIK LAR  3.ŞEHİTLER( HAKKA ŞAHİT OLAN, HAKKI SÖYLEYEN).  4.SALİH İNSANLAR

ŞEFAAT:derece atlamak, tek olanın çift olmasıdır.
şefaat cehennemden çıkıp cennete gitmek değildir, cennet ehlinin derecesinin yükselmesidir. 

AF:suçunu ve hak ettiği karşılığı söyler ve af eder.
SAFH: suçunu söyler, cezayı söylemez.
MAĞFİRET: suçunu da cezasını da söylemez.

mahşer için 7 aşama
1. diriltilecek
2. bir arada toplanılacak
3. hepsi Allah a sunulacak
4 .bilgilendirilecek
5. yargılanılacak
6. hakkında değerlendirme yapılacak
7. sonuç cennet veya Allah hepimizi oradan korusun cehennem

NAFİLE: üstüne üstlük, extra dan, ilave olarak demektir.

GAZABA UĞRAYAN VE SAPKINLARIN KİNE DEĞİL.

GAZABA UĞRAYANLAR: isyankar olanlar, Yahudiler, ve yahudileşenler.
SAPANLAR: cahiller, hıristiyanlar, hırıstiyanlaşanlar.

 kuranda yahudilerle ilgili  ne kadar ayet var tahmin edin. tam 712, buda kuranın 10/1 i demek oluyor. azımsanamayacak kadar çok. bu ayetlerde  müslümanları ilgilendirmeyen şeylerden neden bahs ediliyor peki neden bu kadar yahudilerden bahseder  diye düşünüyorsanız. bunun sebebi. müslümanları yahudileşmeden korumak için.  bir yahudiden bahs edildiği zaman a onlar öyleymiş deyipte ayeti geçiştirmeyelim, biz bunları yapmazsak kendimizi yahudileşmekten korumuş oluruz diyelim. böyle yapmazsak o ayetler önemini yitirmiş olur.

 demekki biz beş vakit namazda yahudileşmekten ve hırıstiyanlaşmaktan Allah'a sığınıyoruz.
bakın  yahudileşmeyle ilgili olan TAHA ve ARAF sureleri medine de değilde içinde tek bir yahudinin bulunmadığı Mekke de inmiştir. yahudiler ameli hıristiyanlar ilmi kaybetmiştir.
lanetli kavim yoktur, lanetli mantık vardır. yahudi olupta sonradan müslüman olanlar var mesela Abdullah bin selam.

 bukadar yahudileşmekten bahsettim bir de alametlerinden bahsedip yazımı sonlandırıyorum

1. imanda pazarlık: cennete girmek için müslüman olmak, korkudan müslüman olmak, bakın bir ayette çok çarpıcı birşeyden bahs ediyor. EY İMAN EDENLER İMAN EDİN.  inanmayanlar iman edin denilmiyor dikatinizi çekerim. iman edenler deniliyor. imanımızı tekrar gözden geçirelim.

2. tahrif: Allah a bilmeden iftira atıyorlar. bir ayetin mealini şöyle çevirmişler
 hz ibrahim ateşe bu benim rabbim der. halbuki o peygamberdir ateşi rab sanmaz. bu ayetin çevirisi bumu benim rabbim olmalıydı.

3. taasup ve sosyalleşme: yahudilerin inancı ateş onları belli günlerde yakmayacak
müslümanların inancı; ateş onu yaksada eninde sonunda cennete girecek. halbuki cehenneme girdiysen cennete giremezsin.( bu mehmet okuyanın görüşüdür eğer doğruysa bu bizim için felakettir. hani derizya müslümanlar eninde sonunda cennete girecek. bu görüşe göre eğer müslümanlığın tam değilse asla giremiyorsun) ALLAH hepimizi korusun.

 4.taklit:   a) şuursuz taklit:bu çok kötü sonuçlar doğurur
                  b) şuurlu taklit: burada biliyorsun neyi taklit ettiğini 

taklit 2 çeşittir
b1. ataları taklit: yani anne baba müslüman diye müslüman olmak ama içeriğini pekte bilmemek
b2.batıyı taklit: buda düşmana aşık olmak gibi birşey

5. dünyevileşme: mal yığmayı sevmek, sahip olma duygusunun tutkuya dönüşmesi, hırs.

6. gündem saptırmak: adem ile havva örneğindeki gibi. şeyan gündemi saptırmış. insan oğlunu 2 şekilde vuracağım   1. mide 2. uyku

evet fatihayla ilgili söylenilecek elbetteki çok şey var. bu sadece özünde özü. uzmanlar uğraşsa eminimki ciltlerce kitap çıkarırlar. sizden ricam bundan sonra fatihayı okurken anlamını ve size bakan yönünü düşünmeniz. bundan sonra bakaranın ilk 5 ayetini işleyeceğim